Top

KPH

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) jest ogólną organizacją pozarządową. Samą stronę wykonaliśmy na zlecenie firmy Internet-Factory. W ramach realizacji stworzyliśmy kompleksową realizację z autorskim projektem graficznym oraz pełnym wdrożeniem na cms WordPress.